Çalışma 1: Dammə hərəkəli sözlərin oxunuşu

Damməli sözlərin oxunmasını çalışaq.