Başlayanlar üçün təcvid

Fəthə, kəsrə və dammə hərəkəli söz və cümlələrin oxunması

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Üç hərəkəli sözlərin oxunması

Bu bölümün məqsədi hərəkəli sözlərin oxunmasını təcrübədən keçirməkdir. Hərəkələrin tələffüz qaydalarını unutmamağa çalışın. Bütün ev tapşırıqlarını və yoxlama testlərini həll edin. Hər gün oxuyun və təkrar edin, nəticəni çox gözləmək lazım gəlməyəcək.

Üç hərəkəli söz birləşmələri və cümlələrin oxunması

Bu bölümdə siz üç hərəkəli söz birləşmələri və cümlələrin oxunmasını öyrənəcəksiniz. Hər bir nümunə bir neçə dəfə oxunacaq: öncə sözlər ayrı-ayrı, sonra hamısı birlikdə.