Çalışma 5: Hərəkəli cümlələrin oxunması

Hərəkəli cümlələri düzgün oxumağı öyrən.