‎ا‎ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsdə siz ا (Əlif) hərfinin necə düzgün tələffüz edilməsi və yazılmasını biləcəksiniz.

ا hərfi yuxarıdan aşağı doğru yazılır və formasına görə çubuq və ya qələmi xatırladır. Tələffüzü incədir. Bu cür: