‎ب‎ hərfinin tələffüzü və yazılması

Bu dərsdə siz ərəb əlifbasının ikinci hərfinin necə düzgün tələffüz edilməsi və yazılmasını biləcəksiniz - ب. Formasına görə bu hərf kiçik qayığı və ya dərin olmayan boşqabı xatırladır. Tələffüzü incədir. Bu cür: