Hərəkə anlayışına giriş. "Fəthə" hərəkəsi

Bu dərsdə siz:

  • hərəkə anlayışı ilə tanış olacaq.
  • Ərəb dilinin ilk hərəkəsi "fəthə"nin yazılış və tələffüzünü öyrənəcək.
  • praktikada bəzi fəthəli hərflərin yazılış və tələffüz prinsipini anlayacaqsınız.