‎أ‎ - dən ‎ذ‎ -ə qədər hərflərin fəthəli oxunması

Bu dərsdə biz əlifbanın ilk doqquz hərfinin fəthəli tələffüzünü öyrənməyə başlayırıq:

أَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ