Əlifba hərflərini ardıcıllıqla oxumaq.

Əlifba hərflərini ardıcıllıqla oxumaq.