"Fəthə"nin tələffüz qaydaları və yayılmış səhvlər.

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz:

fəthə hərəkəsini düzgün necə tələffüz etməli bu hərəkənin tələffüzü zamanı hansı səhvlərə tez-tez yol verilir