Əlifbanın "fəthə"li tələffüzü

Bu dərsdə siz bütün əlifbanı "fəthə"li tələffüz edəcəksiniz. Ötən dərsdə öyrəndiyiniz qaydaları unutmayın.