Tələffüzü bənzər olan fəthəli hərflər

Tələffüzü bənzər olan fəthəli hərflər asanlıqla qarışıq düşür. Bu dərsdə buna xüsusi diqqət ayıracağıq.