ق hərfinin düzgün yazılışı

ق hərfinin düzgün yazılışı