‎ق‎ hərfinin düzgün yazılışı

ق hərfinin düzgün yazılışı