ن hərfinin düzgün yazılışı

ن hərfinin düzgün yazılışı