‎ن‎ hərfinin düzgün yazılışı

ن hərfinin düzgün yazılışı