Sadə sözləri oxuyuruq.

Sükunlu hərfləri sözlərdə və ayələrdə düzgün və asan oxumaq üçün çalışmaq lazımdır. Gəlin birlikdə sükunlu hərflərdən ibarət sadə sozləri oxuyaq.