Ayələrdən uzun parçalar oxuyuruq. Çalışma 1

Parçaların oxunmasına davam edirik.