Şəddəyə giriş. Şəddəli hərflər

Bu dərsdə öyrəcənəksiniz:

  • şəddə işarəsi necə yazılır
  • nədən iki hərf bir hərf kimi yazılmalıdır
  • şəddəli hərflərin tələffüzü
  • şəddənin təyinatı