Ayələrdən qısa parçalar oxuyuruq. Çalışma 2

Qısa parçaların oxunması üzərə çalışmaya davam edirik.