Durma zamanı son hərəkəsi sükuna çevrilən sözlər. Hissə 1

Bu dərsdə biz durma zamanı son hərəkəsi sükuna çevrilən sözləri öyrənəcəyik. Bu qaydaya bir neçə qrup sözlər aiddir.

Birinci qrup - son hərfi fəthə, dammə və ya kəsrə ilə hərəkələnən və yaxud tənvin damm və ya tənvin kəsr olan sözlər