Eyni hərfin üstündə tənvin və şəddə

Bu dərsdə biz eyni hərfin üstündə tənvin və şəddə olduğu zaman düzgün tələffüzü öyrənəcəyik.