Çalışma. Durma zamanı son hərəkəsi sükuna çevrilən sözlər

Bu dərsdə biz durmanın birinci qaydasını praktikada çalışacağıq.