Durma zamanı son hərəkəsi sükuna çevrilən sözlər. Hissə 3

Durma zamanı son hərəkəsi sükuna çevrilən sözləri öyrənməyə davam edirik.

Bura həmçinin kiçik و məd hərfi və ya kiçik ي məd hərfi ilə bitən sözlər aiddir. Məsələn:

طَعَامِهِۦٓ

مَالُهُۥ