Hansı çalışmaları həll etmək lazımdır.
  • video dərslərə baxmaq;
  • şparqalkaları öyrənmək;
  • yazı nümunələrini çalışmaq;
  • yazılı çalışma həll etmək;
  • imla yazmaq;
  • audio dinləmək və təkrar etmək;
  • testləri yerinə yetirmək;
  • əlavə materiala baxmaq;
  • master-test yerinə yetirmək;