‎ط‎ hərfinin tələffüz və yazılışı / ‎ط‎ ‎ت‎ hərflərinin tələffüzünün müqayisəsi

Bu dərsdə siz ərəb əlifbasının ən qalın və sərt hərfini - ط öyrənəcəksiniz . Bu hərfin tələffüzünü incə hərf olan ت ilə tez-tez qarışdırırlar.