‎ص‎ hərfinin tələffüzü və yazılması

Bu dərsdə biz ص hərfinin tələffüz və yazılış xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirəcəyik. ص hərfi qalın hərfdir. Bundan başqa bu hərfin özünəməxsus xüsusiyyəti var, tələffüz zamanı vıyıltı çıxdığına görə, vıyıltılı hərflərə aid edilir .