İqlab qaydası

İqlab - sükunlu ن hərfi və ya tənvindən sonra ب hərfi gəlirsə nun və ya tənvinin gizli tələffüz edilən ğunnəli م hərfinə çevrilməsidir