"İdğam" anlayışı, İdğam hərfləri və onun növləri

İdğam - sükunlu hərfin növbəti, hərəkəli hərfə birləşməsi - assimilyasiyasıdır ki, bu zaman onlar ikinci hərfə bənzər ikiləşmiş hərfə çevrilirlər. Onlar birgə, eyni artikulyasiya yerindən tələffüz olunur.

İdğam hərfləri altıdır, onlar bu sözlə göstərilir: يرملون

İdğamın iki növü var:

  1. Ğunnəli idğam. Bu qrupa yuxarıda göstərilən 6 hərfdən dördü aiddir: ينمو.

  2. Ğunnəsiz idğam. Digər iki hərf: ل ر.