"İxfa"(‎الاخفاء‎ ) terminin tərifi

"İxfa" (الاخفاء ) - hərfin "izhar" (aydın oxuma) və "idğam" (birləşdirmə) arasındakı vəziyyətdə tələffüz edilməsidir.