Şeyx Ayman Suveydin dərsləri

Təcvid qaydaları

Öyrənməyə başlamaq
+11
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Sükunlu ‎م‎ (mim) hərfinin qaydası

Sükunlu ‎م‎ (mim) hərfinin qaydası

Sükunlu ‎ن‎ (nun) hərfinin qaydası: İzhar

Sükunlu ‎ن‎ (nun) hərfinin qaydası: İzhar

Sükunlu ‎ن‎ (nun) hərfinin qaydası: İdğam

Bu bölümdə siz sükunlu "nun" hərfi ilə bağlı ikinci qaydanı öyrənəcəksiniz - bu, idğamdır (assimilyasiya).

İdğam zamanı qiraətçi yan-yana gələn iki hərfi ayrılıqda deyil, birləşdirərək, eyni səslənmə (artikulyasiya) yerindən tələffüz edir.

Dərsdə siz idğam hərflərini, idğamın növlərini habelə qaydalardan istisnaları öyrənəcəksiniz. Çoxsaylı praktik nümunələr və test çalışmaları sizə materialı təsbit etmək imkanı verəcək və bu qaydanı düzgün tətbiq edə biləcəksiniz.

Sükunlu ‎ن‎ (nun) hərfinin qaydası: İqlab

Bu bölümdə siz sükunlu "nun" hərfi ilə bağlı üçüncü qaydanı öyrənəcəksiniz - bu, iqlabdır və ya "çevrilmə". Praktik nümunələrdə siz bu qaydaya əsasən düzgün tələffüzü öyrənəcək, mushafda onu necə tanımaq gərəkdiyini biləcəksiniz.

Sükunlu ‎ن‎ (nun) hərfinin qaydası: İxfa

Bu dərslərdə siz sükunlu və tənvinli "nun" hərfinin dörd qaydasından birini öyrənəcəksiniz: İxfa. Nəzəri biliklər düzgün tələffüz üzrə praktik nümunələr üzərində çalışmalarla möhkəmlənir.