Çalışma 4: Hərəkəli daha uzun sözlərin oxunması

Hərəkəli daha mürəkkəb sözləri oxuyuruq.