Çalışma 3: Hərəkəli sözlərin oxunması

Hərəkəli daha mürəkkəb sözləri oxuyuruq.