س hərfinin tələffüzü və yazılması

Bu dərsdə siz س hərfinin yazılış və tələffüzünü öyrənəcəksiniz. Bu, incə, vıyıltılı həfdir..