‎ش‎ hərfinin tələffüz və yazılışı / ‎س‎ ‎ش‎ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərs ش hərfinin tələffüz və yazılışına həsr olunub. ش hərfi incə, fışıltılı hərfdir . س və ش hərflərinin yazlılış bənzərliyinə diqqət yetirin. Onlar sadəcə nöqtələrə görə bir-birindən fərqlənirlər.