ش hərfinin tələffüz və yazılışı / س ش hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərs ش hərfinin tələffüz və yazılışına həsr olunub. ش hərfi incə, fışıltılı hərfdir . س və ش hərflərinin yazlılış bənzərliyinə diqqət yetirin. Onlar sadəcə nöqtələrə görə bir-birindən fərqlənirlər.