Qonaq
Giriş

Bu dərsdə siz əlifbanın beş hərfinin mühüm xüsusiyyətinə diqqət göstərəcəyik. Təcvid alimləri bu xüsusiyyətə ərəb sözü "Qalqalə" ismini vermişlər.

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.