Qalqalə hərfi: ‎ج‎

Bu dərsdə üçüncü qalqalə hərfi ج haqqında öyrənəcəyik. ج hərfinin tələffüzündə dilin orta hissəsi iştirak edir, o qalxaraq yuxarı damağa təmas edir.