Qalqalə hərfi: ‎ق‎

ق hərfinin tələffüzündə dilin arxa hissəsi iştirak edir. O yuxarı qalxır və yumşaq damağa təmas edir və sonra da təkanla ordan itələnərək ayrılır. Beləliklə, qalın, cingiltili sükunlu ق hərfi meydana çıxır. Bu zaman siz qalqalə səsini aydın eşidəcəksiniz.