Qalqalə hərfi: ‎د‎

Bu dərsdə biz ikinci qalqalə hərfi د haqqında danışacağıq. د hərfinin tələffüzündə dilin ucu iştirak edir. Dilin ucu ön yuxarı dişlərin arxasındakı diş ətinə təmas edir.