Qalqalə hərfi: ب

Bu dərsdə biz ilk qalqalə hərfi ب haqqında geniş danişacağıq.