Qalqalə hərfi: ط

Bu dərsdə siz son qalqalə hərfi ط haqqında öyrənəcəksiniz.