Qonaq
Birgə oxuma. Xüsusi hal

Bu dərsdə biz bağlı oxuma halına baxacağıq. Burada ilk sözün son hərfi uzatmalı, növbəti sözün ilk hərfi isə birləşdirici həmzədir. Məsələn: إِنَّمَا ٱلۡغَيۡبُ

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.