Ayırıcı həmzə

Ayırıcı həmzə (همزة قطع) həmişə bağlama, fasilə və başlama zamanı yazılır. öndə, ortada və sözün sonunda gələ bilir.

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz:

  • ayırıcı həmzə anlayışı
  • onun yazılış və tələffüzü
  • ayırıcı həmzə qaydasının praktik tətbiqi