Birləşdirici həmzə. Bağlı oxuma

Birləşdirici həmzə ilk hərfi sükunlu olan sözlərin oxunuşunu asanlaşdırır.

Bu dərsdə siz öyrənəcəksiniz:

  • birləşdirici həmzə anlayışı və o ayırıcı həmzədən nə ilə fərqlənir
  • birləşdirici həmzənin yazılışı
  • birgə oxuma zamanı birləşdirici həmzə qaydası
  • dərsin qaydalarının Qurandan parçalar və sözlər oxumaqla təcrübədə tətbiqi