Tənvin və onun sükunlu "nun" hərfi qaydaları ilə əlaqəsi

"Tənvin - sükunlu "nun" olub, ərəblər onu sözün sonluğuna əlavə edirlər. Tələffüz olunur, amma yazılmır..." (Doktor Əymən Süveyd)