İzhar və onun hərfləri

"İzhar - hər hansı ğunnə əlavə etmədən hərfin özünəməxsus çıxış yerindən tələffüzüdür." (Doktor Əymən Süveyd)