Tənvin və sükunlu "nun" hərfi haqqında dörd qayda.

Tənvin və sükunlu "nun" hərfi haqqında dörd qayda.