‎ف‎ - dən ‎ى‎ -ə qədər hərflərin fəthəli oxunması

Bu dərslə fəthəli hərflərin oxunması mövzusunu bitiririk. Son on hərf:

فَ قَ كَ لَ مَ نَ هَ وَ ءَ يَ