‎ر‎ - dan ‎غ‎ -a qədər hərflərin fəthəli oxunması

Fəthəli hərfləri öyrənməyə davam edirik. Bu dərsdə siz aşağıdakı on hərfi oxuyacaqsınız:

رَ زَ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ