ح hərfinin tələffüzü və yazılışı

Ərəb əlifbasının növbəti hərfi ح. Bu dərsdə siz bu hərfin düzgün tələffüzünü öyrənəcəksiniz. . ح boğaz hərfi olub incədir. ح hərfi yazılışda bir öncəki hərf - ج bənzəyir. Fərq bundadır ki, ج hərfində nöqtə var, ح hərfində isə yoxdur.