خ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsdə siz qalın boğaz hərfi خ tələffüz və yazılışını öyrənəcəksiniz.. Qeyd edək ki, bu hərf yazılışa görə əvvəlki hərflərlə - ج ح oxşardır .