ج ح خ hərflərinin yazılışında bənzərlik / ح خ hərflərinin tələffüzündə bənzərlik

Bu dərsdə biz bir daha ج ح خ hərflərinin yazılışındakı bənzərliyə diqqət edəcəyik. Eyni zamanda, ح və خ hərflərinin tələffüzündəki bənzərlik barədə danışacağıq. Bu hərflərin hər ikisi boğaz hərfidir. Lakin ج hərfi qalın, ح hərfi isə incədir.