‎إِنَّ‎ sözönü və onun "bacıları". ‎أَنَّ‎ "...", ‎كَأَنَّ‎ sözönü, "sanki, kimi, elə bil", ‎لَكِنَّ‎ "ancaq, halbuki"

Bu dərsdə siz إِنَّ sözönü və onun "bacıları" ilə tanış olacaqsınız.